Komunikacja z Akcjonariuszami

28.12.2020 V WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Zarząd Spółki pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

1.12.2020 IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Zarząd Spółki pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

12.11.2020 III WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Zarząd Spółki pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

23.10.2020 II WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Zarząd Spółki pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

29.09.2020 I WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA EKOENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.

Zarząd Spółki pod firmą Grupa Ekoenergetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.